vrijheid versus veiligheid

In de perfecte wereld is vrijheid een uitgangspunt en de inperking daarvan een uitzondering. In de echte wereld gaat dat nog wel eens anders. Is dat een reden om veiligheid een hogere prioriteit te geven dan vrijheid? Amerikaans politicus en moralist Ben Franklin vond van niet, want ‘wie vrijheid opgeeft voor wat veiligheid, is vrijheid noch veiligheid waard’ vond hij. 

PRIORITEIT NUMMER ÉÉN

In 2000 werden de eerste volledig op veiligheid gefocuste partijen opgericht. Overal leken onveiligheden op de loer te liggen. Alles dat anders was dan ‘normaal’ was om angstig van te worden. Mensen werden bang voor immigranten, andere godsdiensten of risicogroepen. De samenleving waarin we leven is gecompliceerd en kwetsbaar, maar betekent dat, dat ook alle zogenaamde risicogroepen een echt risico vormen?

Veiligheid is niet altijd prioriteit nummer één geweest. Het balletje is gaan rollen na de aanslagen van 11 september in de Verenigde Staten. President George W. Bush liet vlak na de aanslagen weten dat de veiligheid van de burger voorop stond en dat bepaalde regels daarvoor moesten wijken. De Verenigde Staten liggen onder een vergrootglas en zo is ook die nieuwe dimensie van veiligheid onze kant op gekomen.

IS HET DE PRIJS WAARD?

Er heerst een angst voor verkeerde keuzes. Een angst voor risicogroepen en een angst voor alles van ‘buitenaf.’ Eigen keuzes die de dood tot gevolg kunnen hebben liggen gevoelig.  Jehova’s die geen bloedtransfusie willen ontvangen zouden het recht moeten hebben daar zelf voor te kunnen kiezen. Een persoon zou zelf moeten mogen kiezen waar en wanneer hij dood gaat.

Naar de andere kant van het verhaal moet ook gekeken worden, want die verkeerde keuzes worden inderdaad gemaakt. Vrijheid wordt niet voor niets de last van puur geluk genoemd, maar ook die wordt ooit te zwaar om te tillen. Een legaal verkregen wapen wordt gebruikt om onschuldige slachtoffers te maken en discriminerende opmerkingen worden onder de noemer ‘vrijheid van meningsuiting’ gestopt. De balans tussen vrijheid en veiligheid is ver te zoeken en wellicht is die er ook wel nooit geweest.

Ooit wordt de discussie tussen vrijheid en veiligheid opgelost. Dan zal een nieuw probleem zich vast weer aandienen, dat voor de verandering niet volledig draait om bange mensen.

Geef een reactie