Militaire ethiek

Zonder het te beseffen ben ik al jaren geïnteresseerd in ethiek. Waarom wordt er voor het ene gekozen als dat eigenlijk tegen een andere waarde ingaat? Voor het schrijven van mijn artikel over militaire ethiek bracht ik twee interesses samen. Ik verdiepte mij in ethiek en de regels rondom oorlog voeren. Zo kwam ik erachter dat ik ethiek eigenlijk heel boeiend vind.

Militaire ethiek is net als medische ethiek een vorm van toegepaste ethiek. In beide gevallen kunnen de dilemma’s een vraag tussen leven en dood betekenen. Militairen in opleiding krijgen les over de militaire praktijk om uiteindelijk de ‘morele competentie’ te behalen die bestaat uit vier onderdelen.

  • Je moet in staat zijn om te zien welke waarden op het spel staan en of die eventueel geschonden dreigen te worden
  • Je hebt moreel oordeelsvermogen nodig.
  • Je moet kunnen en willen handelen op momenten dat het nodig is. Natuurlijk op een moreel verandwoorde manier.
  • Je moet verantwoording af kunnen leggen over wat je hebt gedaan.

Militaire ethiek speelt zich af op verschillende niveau’s. Het micro-, meso- en
macroniveau. Het microniveau is het niveau van 1 persoon, het individu. Militaire ethiek gaat niet alleen over regels en gedragscodes. Er is ook eigen inzicht en normen en waarden nodig. Het mesoniveau gaat over (overheids)organisaties. Het gaat hierbij om maatschappelijke verantwoordelijkheid en integriteitsbeleid. Dit komt uit de traditionele bedrijfs- en organisatie-ethiek. Het macroniveau gaat over de relatie met politiek, nationaal en internationaal.

Geef een reactie