Copyright; Citaatrecht

Copyright is de Engelse term voor het Nederlandse auteursrecht. Auteursrecht is het recht dat alleen de maker van een werk bezit. Alleen de maker heeft het recht zijn werk openbaar te maken of te verveelvoudigen. Het citaatrecht is een beperking van het auteursrecht. Een ander persoon dan de maker van een werk, mag een stukje van het werk gebruiken om zijn eigen werk te ondersteunen. Echter zitten daar wel wat regels aan vast.

Citaatexceptie

De lengte
Voor de lengte van een citaat bestaan geen vaste regels. Wel is het belangrijk dat het citaat onderdeel wordt van een nieuwer en langer stuk dan het stuk waaruit het citaat komt. Een heel werk overnemen en het wegzetten als citaat mag niet, omdat het citaat geen nieuw stuk mag vormen. Het originele werk moet nog verkoopbaar zijn en als het in zijn geheel ergens anders te vinden is, kan dat niet meer. Een tweet mag je wel helemaal gebruiken, het inkorten zou afbreuk doen aan de kwaliteit.
Citeer je een langere passage, dan mag je onbelangrijke zinnen weglaten. Je plaatst dan drie puntjes om aan te geven dat er nog iets tussen moet staan.
Om een kort citaat aan te geven gebruik je aanhalingstekens. Een langer citaat zet je in het midden van de pagina, zodat het opvalt.

Veranderingen aanbrengen
De tekst van een citaat mag je niet veranderen. Zinnen herformuleren mag wel, het citaat mag dan niet tussen aanhalingstekens worden gezet, omdat je veranderingen in het citaat aanbrengt. Spelfouten in het originele citaat moet je laten staan. Je kunt er ‘’(sic)’’ achter zetten, dat laat weten dat de fout er al in stond.
Citeer je iets, dan moet het stukje tekst of gebruikte beeld altijd te maken hebben met de context en strikt noodzakelijk zijn. De bron waaruit het citaat komt moet ook altijd openbaar zijn. Bronvermelding is hierbij erg belangrijk.

Beeldcitaten
Beeldcitaten zijn weer een ander geval. Ook hier bestaan geen regels over het aantal seconden of pixels dat je mag overnemen. Over het algemeen mag je korte scenes uit bijvoorbeeld films gebruiken als het werk ook daarover gaat. De reden voor het plaatsen van het beeld moet duidelijk zijn. Vermeld altijd de fotograaf of maker van het beeld. Een foto op zichzelf is geen citaat en hiervoor is altijd toestemming van de maker nodig.

Bronvermelding
Bij elke soort van citeren is de bronvermelding belangrijk. Als je het werk online plaatst kun je een hyperlink gebruiken, het originele werk moet dan wel online te vinden zijn. Een hyperlink linkt naar een andere site.
Bij korte teksten of bronnen die je maar een keer gebruikt is vermelding meteen na het gebruik het meest handig. Noem altijd de naam van de maker en van het originele werk.

Overnemen uit de pers
Neem je iets over uit de pers, dan moet het altijd gaan om actuele berichtgeving zoals het nieuws. De bron moet een nieuws- of weekblad, tijdschrift of radio- of televisieprogramma zijn en het nieuwe artikel moet ook via een van deze mediums gepubliceerd worden. De originele bron en auteur moeten vermeld zijn en de persoonlijkheidsrechten moeten behouden blijven.

Geef een reactie