In de perfecte wereld is vrijheid een uitgangspunt en de inperking daarvan een uitzondering. In de echte wereld gaat dat nog wel eens anders. Andersdenkenden zijn vaker dan eens doelwit geweest van geweld. Is dat een reden om veiligheid een hogere prioriteit te geven dan vrijheid? Amerikaans politicus en moralist Ben Franklin vond van niet, want ‘wie vrijheid opgeeft voor wat veiligheid, is vrijheid noch veiligheid waard’ vond hij. Vrijheid is geen zekerheid en dat moet nu, meer dan ooit, bevochten worden.

PRIORITEIT NUMMER ÉÉN

In 2000 werden de eerste volledig op veiligheid gefocuste partijen opgericht. Overal leken onveiligheden op de loer te liggen. Bang voor immigranten, andere godsdiensten of risicogroepen. De samenleving waarin we leven is gecompliceerd en kwetsbaar, maar betekent dat, dat ook alle zogenaamde risicogroepen een echt risico vormen? Zijn zij niet gewoon in dat ‘hokje’ gekomen door een aantal gemeenschappelijke kenmerken? Niet alle moslims zijn terroristen en niet alle immigranten zijn gelukszoekers.

Veiligheid is niet altijd prioriteit nummer één geweest. Het balletje is gaan rollen na de aanslagen van 11 september in de Verenigde Staten. President George W. Bush liet vlak na de aanslagen weten dat de veiligheid van de burger voorop stond en dat bepaalde regels daarvoor moesten wijken. De Verenigde Staten liggen onder een vergrootglas en zo is ook die nieuwe dimensie van veiligheid onze kant op gekomen.

IS HET DE PRIJS WAARD?

Er heerst een angst voor verkeerde keuzes. Een angst voor risicogroepen en een angst voor alles van ‘buitenaf.’ Jehova’s die geen bloedtransfusie willen ontvangen moeten het recht hebben daar zelf voor te kunnen kiezen. Een persoon zou zelf moeten mogen kiezen waar en wanneer hij dood gaat.

Naar de andere kant van het verhaal moet ook gekeken worden, want die verkeerde keuzes worden inderdaad gemaakt. Een legaal verkregen wapen wordt gebruikt om onschuldige slachtoffers te maken en discriminerende opmerkingen worden onder de noemer ‘vrijheid van meningsuiting’ gestopt. De balans tussen vrijheid en veiligheid is ver te zoeken en wellicht is die er ook wel nooit geweest.

Vaak wordt gezegd dat veiligheid de last is van puur geluk. Net als iedere last, wordt ook die ooit te zwaar om te tillen. Misschien is er dan een nieuw probleem of een andere grote crisis die niet volledig draait om de bange mens.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *